لوگوی فروشگاه فرا اکسیژن
En
السا موتور

السا موتور

102
محصولات
614
بازدید از شرکت
111871
بازدید از محصولات

شرکت السا موتور گلپایگان تولید کننده انواع الکتروموتور های فن کویل، الکتروموتور های داکت اسپلیت و الکتروموتور های کندانسور و انواع فن های فوروارد، بکوارد، اگزاست فن فوروارد و بکوارد ، سانتریفیوژ و آکسیال می باشد.

این شرکت با بهره گیری از توان داخلی امکان تولید انواع فن های ضد انفجار، ضد خوردگی را نیز به صورت سفارشی و در تیراژ دارد.

محصولات شرکت الکترو سامانه الوند با برند السا با رعایت استاندارد های جهانی قابل رقابت با نمونه های مشابه داخلی و خارجی به بازار مصرف عرضه می شوند.

هم اکنون می توانید جهت سفارش و مشاوره از فروشگاه فرااکسیژن برای خرید محصولات شرکت السا، با شماره تماس 09202720270 ارتباط برقرار نمایید.

گلپایگان
فیلم معرفی شرکت
محصولات شرکت
Electromor 17 watt to 450 watt
Electromor 17 watt to 450 watt
-
0 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 1000 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 1000 الساموتور
-
51,308,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 900 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 900 الساموتور
-
40,326,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 800 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 800 الساموتور
-
31,917,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 710 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 710 الساموتور
-
26,598,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 630 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 630 الساموتور
-
سفارشی 21,621,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 560 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 560 الساموتور
-
سفارشی 20,077,200 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 500 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 500 الساموتور
-
سفارشی 15,100,800 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 450 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 450 الساموتور
-
سفارشی 13,556,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 400 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 400 الساموتور
-
13,041,600 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 355 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 355 الساموتور
-
سفارشی 10,982,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 315 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 315 الساموتور
-
10,296,000 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 280 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 280 الساموتور
-
10,124,400 تومان
سفارش و خرید
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 250 الساموتور
پلاگ فن طرح NPL کامفری سایز EP 250 الساموتور
-
9,952,800 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 1000 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 1000 السا موتور
-
93,916,680 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 900 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 900 السا موتور
-
81,115,320 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 800 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 800 السا موتور
-
72,123,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 710 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 710 السا موتور
-
59,699,640 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 630 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 630 السا موتور
-
47,138,520 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 560 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 560 السا موتور
-
42,711,240 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 500 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 500 السا موتور
-
31,900,440 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 450 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 450 السا موتور
-
27,593,280 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 400 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 400 السا موتور
-
24,178,440 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 355 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 355 السا موتور
-
22,222,200 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 315 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 315 السا موتور
-
18,498,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 280 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 280 السا موتور
-
16,902,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن بکوارد سایز 250 السا موتور
اگزاست فن بکوارد سایز 250 السا موتور
-
15,306,720 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-14 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-14 الساموتور
-
32,895,720 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 30-10 الساموتور
-
31,848,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-12 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-12 الساموتور
-
28,108,080 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 25-10 الساموتور
-
27,558,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-11 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-11 الساموتور
-
23,800,920 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 22-7 الساموتور
-
23,268,960 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-10 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-10 الساموتور
-
21,381,360 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 20-7 الساموتور
-
21,038,160 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-9 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-9 الساموتور
-
16,610,880 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-6 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 18-6 الساموتور
-
16,216,200 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-7 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-7 الساموتور
-
13,350,480 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-5 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 15-5 الساموتور
-
12,612,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-6 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-6 الساموتور
-
11,545,820 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-4 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 12-4 الساموتور
-
11,411,400 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-5 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-5 الساموتور
-
10,038,600 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-4 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 10-4 الساموتور
-
9,678,240 تومان
سفارش و خرید
اگزاست فن فوروارد سایز AS 9-3 الساموتور
اگزاست فن فوروارد سایز AS 9-3 الساموتور
-
9,180,600 تومان
سفارش و خرید
فن آکسیال EA 800 السا موتور
فن آکسیال EA 800 السا موتور
-
17,160,000 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 1000 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 1000 السا موتور
-
سفارشی 86,023,080 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 900 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 900 السا موتور
-
سفارشی 72,621,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 800 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 800 السا موتور
-
سفارشی 60,883,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 710 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 710 السا موتور
-
سفارشی 51,188,280 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 630 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 630 السا موتور
-
سفارشی 40,428,960 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 560 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 560 السا موتور
-
سفارشی 35,383,920 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 500 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 500 السا موتور
-
سفارشی 25,276,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 450 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 450 السا موتور
-
سفارشی 21,999,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 400 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 400 السا موتور
-
سفارشی 18,961,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 355 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 355 السا موتور
-
سفارشی 16,147,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 315 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 315 السا موتور
-
سفارشی 13,813,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 280 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 280 السا موتور
-
سفارشی 12,715,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 250 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T2 سایز NTHZ 250 السا موتور
-
سفارشی 11,857,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 1000 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 1000 السا موتور
-
85,165,080 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 900 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 900 السا موتور
-
71,763,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 800 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 800 السا موتور
-
60,025,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 710 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 710 السا موتور
-
50,381,760 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 630 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 630 السا موتور
-
39,570,960 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 560 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 560 السا موتور
-
34,525,920 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 500 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 500 السا موتور
-
24,418,680 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 450 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 450 السا موتور
-
21,141,120 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 400 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 400 السا موتور
-
18,103,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 355 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 355 السا موتور
-
15,289,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 315 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 315 السا موتور
-
12,955,800 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 280 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 280 السا موتور
-
11,857,560 تومان
سفارش و خرید
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 250 السا موتور
فن بکوارد دو طرفه شفت T1 سایز NTHZ 250 السا موتور
-
10,999,560 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-28 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-28 الساموتور
-
34,577,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-22 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-22 الساموتور
-
33,494,890 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 30-20 الساموتور
-
32,003,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-25 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-25 الساموتور
-
28,279,680 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 25-20 الساموتور
-
26,975,520 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-22 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-22 الساموتور
-
23,354,760 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 22-15 الساموتور
-
21,707,400 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-20 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-20 الساموتور
-
19,871,280 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 20-15 الساموتور
-
19,099,080 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-18 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-18 الساموتور
-
14,277,120 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-13 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 18-13 الساموتور
-
13,281,840 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-15 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-15 الساموتور
-
11,051,040 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-11 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 15-11 الساموتور
-
10,210,200 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-12 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-12 الساموتور
-
9,180,600 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-09 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 12-09 الساموتور
-
8,785,920 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-10 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-10 الساموتور
-
7,310,160 تومان
سفارش و خرید
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-08 الساموتور
فن فوروارد دو طرفه TFC 10-08 الساموتور
-
7,104,240 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
-
3,875,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
-
3,325,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
-
3,060,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
-
3,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
-
2,950,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
-
2,825,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
-
2,200,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
-
1,940,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
-
2,212,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
-
1,900,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
-
2,525,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
-
1,615,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
-
2,225,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
-
1,440,000 تومان
سفارش و خرید

لوگوی فرا اکسیژن
تلفن پشتیبانی 57420687 - 031 | موبایل 09202720270 | ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
ارسال سریع تحویل سریع
کالای اصل و ارجینال ضمانت اصل بودن کالا
پاسخگویی تمام وقت هفت روز هفته و 24 ساعته