لوگوی فروشگاه فرا اکسیژن
En
الکترومگا

الکترومگا

42
محصولات
2225
بازدید از شرکت
52094
بازدید از محصولات

شرکت الکترومگا واقع در شهرک صنعتی شهرستان گلپایگان می باشد.

شرکت الکترومگای گلپایگان تولید کننده انواع الکتروموتور برای فن کویل، داکت اسپلیت و کندانسور می باشد و نیز الکتروموتور های متناسب با کولر گازی و کولر آبی را نیز تولید می نماید.

این شرکت با تمرکز بر حوزه ی الکتروموتور توانسته است بخش عمده ای از الکتروموتور ها را تولید نماید.

با خرید الکتروموتور های الکترومگا به صورت تیراژ از تخفیفات ما بهره مند می شوید.

فرااکسیژن ارائه دهنده انواع الکتروموتور فن کویل، داکت اسپلیت و کندانسور الکترومگا می باشد. جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تماس 09202720270 تماس حاصل فرمایید.

گلپایگان، شهرک صنعتی گلپایگان
محصولات شرکت
الکتروموتور فن کویلی کاستی 75 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 75 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,630,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,320,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,320,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
-
3,000,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
-
2,840,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
-
2,710,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
-
2,550,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
-
2,240,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
-
4,400,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,920,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,580,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
-
830,000 تومان
سفارش و خرید
بست پایه الکتروموتور با پیچ و مهره الکترومگا
بست پایه الکتروموتور با پیچ و مهره الکترومگا
-
10,000 تومان
سفارش و خرید
پایه الکتروموتور  20*20 الکترومگا
پایه الکتروموتور 20*20 الکترومگا
-
132,000 تومان
سفارش و خرید
پایه الکتروموتور  18*20 الکترومگا
پایه الکتروموتور 18*20 الکترومگا
-
121,000 تومان
سفارش و خرید
پایه الکتروموتور 16*20 الکترومگا
پایه الکتروموتور 16*20 الکترومگا
-
117,000 تومان
سفارش و خرید
پایه الکتروموتور 15*20 الکترومگا
پایه الکتروموتور 15*20 الکترومگا
-
115,000 تومان
سفارش و خرید
پایه الکتروموتور 13*20 الکترومگا
پایه الکتروموتور 13*20 الکترومگا
-
113,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
-
1,030,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,295,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,070,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,670,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
-
2,550,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,560,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,460,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
-
2,340,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
-
2,350,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
-
2,090,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
-
2,100,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
-
2,040,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
-
2,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
-
1,700,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
-
1,710,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
-
1,480,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
-
1,490,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
-
1,490,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
-
1,500,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
-
1,400,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
-
1,410,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
-
1,300,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
-
1,310,000 تومان
سفارش و خرید

لوگوی فرا اکسیژن
تلفن پشتیبانی 57420687 - 031 | موبایل 09202720270 | ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
ارسال سریع تحویل سریع
کالای اصل و ارجینال ضمانت اصل بودن کالا
پاسخگویی تمام وقت هفت روز هفته و 24 ساعته