لوگوی فروشگاه فرا اکسیژن
En
دسته بندی های فرا اکسیژن
همه ی محصولات الکتروموتور
الکتروموتور کندانسوری 145 وات برند السا
الکتروموتور کندانسوری 145 وات برند السا
-

-
در انبار موجود نیست
الکتروموتور کندانسوری 90 وات برند السا
الکتروموتور کندانسوری 90 وات برند السا
-

-
در انبار موجود نیست
الکتروموتور کندانسوری 75 وات برند السا
الکتروموتور کندانسوری 75 وات برند السا
-

-
در انبار موجود نیست
الکتروموتور کندانسوری 40 وات برند السا
الکتروموتور کندانسوری 40 وات برند السا
-

-
در انبار موجود نیست
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 40 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,000,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
الکتروموتور فن کویلی کاستی 12 وات الکترومگا
-
سفارشی 2,320,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 200 وات الکترومگا
-
3,000,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 180 وات الکترومگا
-
2,840,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 160 وات الکترومگا
-
2,710,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 145 وات الکترومگا
-
2,550,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
الکتروموتور کندانسوری 85 وات الکترومگا
-
2,240,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 630 وات دو سر شفت الکترومگا
-
4,400,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 500 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,920,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 400 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,580,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور یک بیستم کولری (37 وات) دو سر شفت الکترومگا
-
830,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 450 وات دو شفت الساموتور
-
4,395,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 320 وات دو شفت الساموتور
-
3,735,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 270 وات دو شفت الساموتور
-
3,460,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 220 وات دو شفت السا موتور
-
3,420,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 200 وات دو شفت الساموتور
-
3,350,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
الکتروموتور 180 وات دو شفت الساموتور مناسب فن کویل و داکت اسپلیت
-
3,216,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور فن کویل و داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الساموتور
-
2,680,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
الکتروموتور 130 وات دو شفت الساموتور
-
2,424,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
الکتروموتور 125 وات تک شفت السا موتور
-
2,664,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور 80 وات دو شفت السا موتور
-
2,364,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
الکتروموتور 75 وات کاستی السا موتور
-
2,376,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت السا موتور
-
2,064,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
الکتروموتور 40 وات کاستی 5 دور السا
-
2,076,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت السا
-
1,788,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
الکتروموتور یک هشتم کولری(93 وات) الکترومگا
-
1,030,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 320 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,295,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 250 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,070,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 220 وات دو سر شفت الکترومگا
-
3,050,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,670,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات تک شفت الکترومگا
-
2,550,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 180 وات دو سر شفت الکترومگا
-
2,560,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو سر شفت سیم بلند الکترومگا
-
2,460,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات تک شفت الکترومگا
-
2,340,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 160 وات دو شفت الکترومگا
-
2,350,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات تک شفت الکترومگا
-
2,090,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 130 وات دو شفت الکترومگا
-
2,100,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات تک شفت الکترومگا
-
1,940,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور داکت اسپلیت 80 وات دو شفت الکترومگا
-
1,950,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات تک شفت الکترومگا
-
1,615,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 60 وات دو شفت الکترومگا
-
1,625,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات تک شفت الکترومگا
-
1,400,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 45 وات دو شفت الکترومگا
-
1,410,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات تک شفت الکترومگا
-
1,370,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 40 وات دو شفت الکترومگا
-
1,380,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات تک شفت الکترومگا
-
1,325,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 30 وات دو شفت الکترومگا
-
1,335,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات تک شفت الکترومگا
-
1,230,000 تومان
سفارش و خرید
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
الکتروموتور فن کویل 25 وات دو سر شفت الکترومگا
-
1,240,000 تومان
سفارش و خرید

لوگوی فرا اکسیژن
تلفن پشتیبانی 57420687 - 031 | موبایل 09202720270 | ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم
ارسال سریع تحویل سریع
کالای اصل و ارجینال ضمانت اصل بودن کالا
پاسخگویی تمام وقت هفت روز هفته و 24 ساعته